PODMÍNKY MARIBELLA.CZ
SKLADOVÁNÍ

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODU
 3. PODMÍNKY Z uzavírání smluv o prodeji
 4. ZPŮSOBY A LHŮTY PRO PLATBU ZA PRODUKT
 5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DATUM DODÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ VÝROBKU
 6. REKLAMACE NA VÝROBKY
 7. MIMOŘÁDNÉ ZPŮSOBY ZKOUŠENÍ REKLAMACÍ A VYŠETŘENÍ REKLAMACÍ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM
 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD DOHODY (Týká se OBCHODNÍCH DOHOD ZÁVĚRŮ OD 25. PROSINCE 2014)
 9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 11. VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Internetový obchod https://maribella.cz/ dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv udělených zákonem o právech spotřebitele. Smluvní ustanovení, která jsou pro spotřebitele méně výhodná než ustanovení zákona o právech spotřebitele, jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitele. Účelem ustanovení těchto nařízení proto není vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitele, která požívají podle závazných právních předpisů, a jakékoli případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto nařízení s výše uvedenými ustanoveními mají tato ustanovení přednost a měla by být použita.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Internetový obchod dostupný na internetové adrese https: // maribella.cz / je provozován společností RADOSŁAW GAŁUSZKA, PIOTR BOŻEK, podnikající pod jménem FODYMSKI SP Z.O.O, zapsaným do ústředního rejstříku a Informace o hospodářské činnosti Polské republiky vedeným ministrem hospodářství, který má: místo adresu provozních  : ul. Towarowa 26/50, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko, NIP 9372722527 , REGON 383776494 ,a dodacích adres Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko, e-mailová adresa: kontakt@maribella.cz . 1.2. Tato nařízení jsou určena jak spotřebitelům, tak podnikatelům používajícím internetový obchod, pokud dané ustanovení nařízení nestanoví jinak a je určeno pouze spotřebitelům nebo podnikatelům. 1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v internetovém obchodě v souvislosti s prováděním ustanovení těchto předpisů je prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely v rozsahu a na základě zásad a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu . Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů administrátorem v internetovém obchodě, včetně základů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informací o používání cookies a analytických nástrojů v internetovém obchodě . Používání internetového obchodu , včetně nákupu, je dobrovolné. Obdobně je poskytování osobních údajů uživatelem nebo zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti prodávajícího). 1.4. definice:

 • PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku, kromě svátků.
 • REGISTRACE FORMULÁŘ – formulář dostupný v internetovém obchodě, který vám umožní vytvořit účet.
 • FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY – Elektronická služba, interaktivní formulář, který je k dispozici v internetovém obchodě a který umožňuje zadávání objednávky, zejména přidáním produktů do elektronického košíku a určením podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
 • ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně použitelnými ustanoveními také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, kterou zákon uděluje způsobilost k právním úkonům; – který uzavřel nebo má v úmyslu uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu.
 • OBČANSKÝ KÓD – zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (zákon č. 1664, č. 16, bod 93, ve znění pozdějších předpisů).
 • ÚČET – Elektronická služba, označená individuálním jménem (přihlašovací jméno) a heslem, které poskytuje Příjemce služeb, sada prostředků v IT systému Poskytovatele služeb, ve kterém jsou shromažďována data poskytnutá Příjemcem služby a informace o jeho Objednávkách v internetovém obchodě.
 • NEWSLETTER – Elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná Poskytovatelem služeb prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem Uživatelům služby, kteří ji používají, automaticky přijímat od Poskytovatele služeb cyklický obsah následných vydání zpravodaje obsahující informace o Produktech, nových produktech a akcích v internetovém obchodě.
 • PRODUKT – pohyblivá položka dostupná v internetovém obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.
 • REGULACE – tyto předpisy internetového obchodu.
 • ONLINE SKLAD – online obchod poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: https: // maribella.cz /.
 • PRODEJCE; POSKYTOVATEL SLUŽEB – RADOSŁAW GAŁUSZKA, PIOTR BOŻEK vykonávající obchodní činnost pod názvem FODYMSKI SP Z.O.O zapsaný v ústředním rejstříku a informace o hospodářské činnosti Polské republiky vedený ministrem příslušným pro hospodářství, který má: místo adresu provozních  : ul. Towarowa 26/50, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko, NIP 9372722527 , REGON 383776494 ,a dodacích adres Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko, e-mailová adresa: kontakt@maribella.cz .
 • DOHODA O PRODEJI – smlouva o prodeji produktu uzavřená nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.
 • ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná poskytovatelem služeb elektronickou cestou uživateli služby prostřednictvím internetového obchodu.
 • PŘÍJEMCE SLUŽEB – (1) fyzická osoba s plnou právní způsobilostí a v případech stanovených obecně použitelnými ustanoveními také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, kterou zákon uděluje způsobilost k právním úkonům; – používání nebo zamýšlené použití elektronické služby.
 • ZÁKONY O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH, ZÁKON – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (zákon č. 2014, položka 827, v platném znění)
 • OBJEDNÁVKA – Prohlášení zákazníka o záměru předložené prostřednictvím objednávkového formuláře a přímo zaměřené na uzavření smlouvy o prodeji produktu s prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODU 
2.1. V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: účet, objednávkový formulář a zpravodaj.

 • Účet – použití účtu je možné po dokončení celkem tří po sobě jdoucích kroků zákazníkem – (1) vyplněním registračního formuláře, (2) kliknutím do pole „ Vytvořit účet “ a (3) potvrzením touhy vytvořit účet kliknutím na potvrzovací odkaz zaslaný automaticky na uvedenou adresu e-mail. V Registračním formuláři je nutné, aby Příjemce služeb poskytl následující údaje Příjemce služeb: jméno a příjmení / název společnosti, adresa (ulice, číslo domu / bytu, PSČ, město, země), e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a heslo. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je rovněž nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo.
  • Služba elektronického účtu je poskytována zdarma po dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoli a bez udání důvodu smazat Účet (rezignaci z Účtu) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služeb, zejména e-mailem na následující adresu: kontakt@maribella.cz nebo písemně na adresu: ul.Grażyńskiego 40 , 43-300 Bielsko-Biała, Polsko.
 • Objednávkový formulář – objednávkový formulář se používá od okamžiku, kdy zákazník poprvé přidá produkt do košíku. Objednávka je učiněna, když Zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky – (1) vyplnění Objednávkového formuláře a (2) stisknutí tlačítka “Koupit a zaplatit” na webových stránkách Obchodu po vyplnění Objednávkového formuláře – do tohoto okamžiku je možné měnit údaje poskytnuté Zákazníkem (za tímto účelem je nutné sledovat zobrazené zprávy a informace dostupné na webových stránkách Obchodu). V objednávkovém formuláři musí kupující uvést následující údaje: jméno a příjmení, adresu (ulice, PSČ, město, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, jakož i údaje týkající se kupní smlouvy: výrobek (výrobky), množství výrobku (výrobků), místo a způsob dodání výrobku (výrobků), způsob platby. Prodej výhradně fyzickým osobám, které nevykonávají obchodní činnost.
  • Služba elektronického objednávkového formuláře je poskytována bezplatně a má jednorázovou povahu a je ukončena, když je objednávka zadána prostřednictvím této objednávky nebo když zákazník prostřednictvím ní přestane objednávat.
 • Newsletter – použití Newsletteru se provádí po zadání na kartě „Newsletter“ viditelné na e-mailové adrese internetového obchodu, na kterou mají být zaslána další vydání Newsletteru a kliknutí na pole akce.
  • Elektronická služba Newsletter je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoli a bez udání důvodu se odhlásit z Newsletteru (odhlásit se z Newsletteru ) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služeb, zejména e-mailem na následující adresu: kontakt@maribella.cz nebo písemně na adresu: ul. Grażyńskiego 40 , 43-300 Bielsko-Biała, Polsko.

2.1.3. Newsletter – použití Newsletteru se provádí po zadání na kartě „Newsletter“ viditelné na e-mailové adrese internetového obchodu, na kterou mají být zaslána další vydání Newsletteru a kliknutí na pole akce. Poté musíte potvrdit svou ochotu používat Newsletter kliknutím na odkaz obdržený ve zpětné zprávě. Poskytnutím vaší e-mailové adresy souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních a marketingových informací.

2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoli a bez udání důvodu odhlásit se z odběru zpravodaje (odhlásit se z odběru zpravodaje ) pomocí odkazu zaslaného e-mailem nebo zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na následující adresu: kontakt@maribella.cz nebo písemně na následující adresu: ul. Grażyńskiego 40 , 43-300 Bielsko-Biała, Polsko.

2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci se systémem IKT používaným poskytovatelem služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k elektronické poště; (3) Internetový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, Microsoft Edge verze 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024×768; (5) povolení cookies a podpory Javascriptu ve webovém prohlížeči . 2.3. Příjemce služeb je povinen používat internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a slušností, s ohledem na dodržování osobních práv a autorských práv a duševního vlastnictví poskytovatele služeb a třetích osob. Příjemce služby je povinen zadat údaje v souladu se skutečností. Příjemci je zakázáno poskytovat nezákonný obsah. 2.4. Reklamační řád:

 • Stížnosti související s poskytováním elektronických služeb poskytovatelem služeb a další stížnosti související s provozováním internetového obchodu (s výjimkou reklamačního řízení produktu, které bylo uvedeno v bodě 6 předpisů) Příjemce služby může podat například:
 • písemně na adresu: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko;
 • v elektronické podobě e-mailem na následující adresu: kontakt@maribella.cz
 • Doporučuje se příjemci služby v popisu stížnosti: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum nesrovnalostí; (2) žádost zákazníka; a (3) kontaktní údaje osoby podávající stížnost – to usnadní a urychlí posouzení stížnosti poskytovatelem služeb. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučení a neovlivňují účinnost podaných stížností bez doporučeného popisu stížnosti.
 • Poskytovatel služeb na stížnost odpoví okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. PODMÍNKY Z uzavírání smluv o prodeji 
3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník zadal objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 předpisů. 3.2. The product price shown on the Online Store website is given in Czech crowns and includes taxes. O celkové ceně včetně daní z produktu, který je předmětem objednávky, o nákladech na doručení (včetně dopravy, dodání a poštovních služeb) a dalších nákladech, a pokud nelze stanovit výši těchto poplatků – povinnost je zaplatit, je zákazník informován na webových stránkách internetového obchodu při zadávání objednávky, včetně případů, kdy si zákazník přeje být vázán prodejní smlouvou. 3.3. Postup pro uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře

 • Uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím nastane poté, co zákazník zadá objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 předpisů.
 • Po zadání Objednávky Prodávající okamžitě potvrdí její přijetí a zároveň přijme Objednávku k provedení. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k provedení se uskuteční zasláním Zákazníka příslušným e-mailem na jeho e-mailovou adresu uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a její přijetí k provedení a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Jakmile zákazník obdrží výše uvedený e-mail, uzavře se mezi zákazníkem a prodávajícím kupní smlouva.

3.4. Konsolidace, ochrana a zpřístupnění obsahu uzavřené kupní smlouvy zákazníkovi se provádí (1) poskytnutím těchto Pravidel na webových stránkách internetového obchodu a (2) odesláním zákazníkovi e-mailové zprávy uvedené v bodě 3.3.2. Předpisy. Obsah kupní smlouvy je navíc zaznamenán a zabezpečen v IT systému internetového obchodu prodávajícího.

4. ZPŮSOBY A LHŮTY PRO PLATBU ZA PRODUKT 
4.1. Prodávající poskytuje zákazníkovi následující platební metody na základě kupní smlouvy:

 • Platba v hotovosti při dodání při dodání.
 • Platba v hotovosti při osobním vyzvednutí.
 • Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.
 • Elektronické platby a platby kartou přes PayU.pl, PayPal.com, Przelewy24.pl – možné současné platební metody jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu na kartě Informace o platebních metodách a na webových stránkách http://www.payu.pl , https://www.paypal.com/pl , http://www.przelewy24.pl/.
  • Vypořádání elektronických plateb a platebních karet se provádí podle volby zákazníka prostřednictvím služeb PayU.pl, PayPal.com, Przelewy24.pl. Elektronické platby a platební karty jsou spravovány:
   • pl – společnost PayU SA se sídlem v Poznani (adresa se sídlem: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), zapsaná v obchodním rejstříku národního rejstříku soudů pod číslem 0000274399, registrační spisy vedené Okresním soudem v Poznani – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, základní kapitál ve výši 4 000 000 PLN plně splacený, NIP: 779-23-08-495.
   • com – společnost PayPal (Europe) Sa rl . & Cie , SCA, 5. patro 22-24 Boulevard Royal , L-2449, Lucembursko .
   • pl – společnost PayPro SA Agent Settlement se sídlem v Poznani (adresa: 15 Kanclerska Street, 60-327 Poznań), zapsaná v obchodním rejstříku národního rejstříku soudů vedeného Okresním soudem v Poznani – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. Soudní rejstřík pod číslem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.2. Platební doba:

 • Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platbou kreditní kartou, je povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 • Pokud si zákazník zvolí dobírku při dodání nebo dobírku, je povinen provést platbu při dodání.

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A LHŮTA PRO DODÁVÁNÍ A PŘIJETÍ PRODUKTU
5.1. Dodávka produktů je dostupná na území České republiky. 5.2. Dodání produktu zákazníkovi je splatné, pokud prodejní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou zákazníkovi na webových stránkách internetového obchodu uvedeny na záložce s informacemi o nákladech na doručení a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy si zákazník přeje být vázán kupní smlouvou. 5.2.1 Doručení zdarma se vztahuje na částku stanovenou na webových stránkách obchodu pouze u objednávek placených předem. 5.2.2 Telefonické objednávky se odesílají a zpracovávají pouze při dodání (dobírka – Pocztex48). 5.3. Osobní odběr produktu zákazníkem je zdarma. 5.4. Prodávající poskytuje zákazníkovi následující způsoby doručení nebo vyzvednutí produktu:

 • Poštovní doručení.
 • Kurýrní doručení, dobírka .
 • Osobní vyzvednutí je k dispozici na adrese: Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko – v pracovní dny po dohodnutí termínu s prodávajícím.

5.5. Lhůta pro dodání produktu zákazníkovi je až 20 pracovních dnů, pokud není v popisu produktu nebo při zadávání objednávky uvedeno jiné datum. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je datum dodání nejdelší dané datum. U objednávek před objednáním je pro každý produkt uveden čas dodání. Je možné, že termín bude odložen, který bude zákazníkovi okamžitě oznámen e-mailem, telefonem nebo SMS na číslo uvedené v objednávce. V případě neexistence zboží objednaného zákazníkem bude zákaznický servis kontaktovat zákazníka za účelem výměny vybraného produktu nebo vrácení peněz na účet určený zákazníkem. Začátek dodacího období pro Produkt se počítá následovně:
• Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou – ode dne připsání bankovního účtu nebo zúčtovacího účtu prodávajícího.
• Pokud si zákazník zvolí způsob platby na dobírku – ode dne uzavření kupní smlouvy.

5.6. Připravenost produktu ke sběru ze strany zákazníka – pokud se zákazník rozhodne sbírat produkt osobně, bude produkt připraven ke sběru ze strany zákazníka do 20 pracovních dnů, pokud není v popisu produktu nebo při zadávání objednávky uvedeno jiné datum. V případě Produktů s různými daty připravenosti je datum připravenosti k přijetí nejdelší dané datum. U objednávek před objednáním je pro každý produkt uveden čas dodání. Je možné, že termín bude odložen, který bude zákazníkovi okamžitě oznámen e-mailem, telefonem nebo SMS na číslo uvedené v objednávce. Při absenci objednaného zboží zákazníkem, bude zákaznický servis kontaktovat klienta nahradit výrobku nebo vrácení peněz zákazníkovi stanovený konto.O připravenosti pro příjem klienta produkt bude dále informovat prodávajícího. Začátek připravenosti produktu ke sběru ze strany zákazníka se počítá následovně:
• Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou – ode dne připsání bankovního účtu nebo zúčtovacího účtu prodávajícího.
• Pokud si zákazník zvolí způsob dobírky – ode dne uzavření kupní smlouvy.

6. REKLAMACE VÝROBKŮ
6.1. Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, má-li prodaný produkt fyzickou nebo právní vadu (záruku), jsou stanoveny obecně použitelným právem, zejména v občanském zákoníku (zejména v článcích 556-576 občanského zákoníku). U prodejních smluv uzavřených do 24. prosince 2014 je základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, který je fyzickou osobou, která nakupuje produkt pro účely, které nesouvisejí s profesní nebo obchodní činností, z důvodu nedodržení výrobku s kupní smlouvou, stanoven obecně platným právem, zejména zákonem ze dne 27. července 2002, o zvláštních podmínkách prodeje spotřebitelům ao změně občanského zákoníku (zákon č. 141 č. 141, bod 1176, ve znění pozdějších předpisů). 6.2. Prodávající je povinen poskytnout Zákazníkovi Produkt bez vad. Podrobné informace o odpovědnosti prodávajícího v důsledku vady produktu a práv zákazníka jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu na kartě Informace o reklamaci. 6.3. Zákazník může podat stížnost, například:

 • písemně na adresu: Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko;
 • v elektronické podobě e-mailem na následující adresu: kontakt@maribella.cz

6.4. Doporučuje se, aby zákazník v popisu reklamace: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; (2) požadavek, jak uvést produkt do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající stížnost – to usnadní a urychlí posouzení stížnosti prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučení a neovlivňují účinnost podaných stížností bez doporučeného popisu stížnosti. 6.5. Prodávající odpoví na stížnost zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jeho podání. Pokud zákazník, který je spotřebitelem, požadoval výměnu věci nebo odstranění vady nebo předložil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a prodávající na tuto žádost neodpověděl do 14 kalendářních dnů, má se za to, že žádost byla odůvodněná , 6.6. Zákazník, který uplatňuje záruční práva, je povinen vadný produkt doručit na následující adresu: Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko. V případě Zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na dodání Produktu Prodávající, v případě Zákazníka, který není spotřebitelem, nese náklady na dodání Zákazník. Pokud by vzhledem k typu Produktu nebo způsobu, jakým byl nainstalován, bylo dodání Produktu Zákazníkem nadměrně obtížné, je Zákazník povinen Produkt poskytnout Prodávajícímu v místě, kde se Produkt nachází.

7. MIMOŘÁDNÉ METODY ZKOUŠENÍ REKLAMACÍ A VYŠETŘENÍ REKLAMACÍ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM 
7.1. Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, používat mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 7.2. Existuje také kontaktní místo u předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemně: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava.), Jehož úkolem je mimo jiné poskytování pomoci spotřebitelům ve věcech týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. 7.3. Spotřebitel má následující příklady možností využití mimosoudních metod vyřizování stížností a nápravy: (1) žádost o urovnání sporu stálému smírčímu spotřebitelskému soudu (více informací na: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žádost o mimosoudní řešení sporu u vojevodního inspektora obchodní inspekce (více informací na internetových stránkách inspektora příslušného pro místo podnikání prodávajícího); a (3) pomoc veřejného ochránce práv spotřebitelů nebo sociální organizace, jejichž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (včetně Spotřebitelské federace, Asociace polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem atady@dlakonsumentow.pl a na zákaznické lince 801 440 220 (horká linka otevřena v pracovních dnech mezi 8:00 a 18:00, poplatek za připojení podle tarifu operátora). 7.4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr existuje platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma pro online řešení sporů). Platforma ODR je interaktivní a mnohojazyčný web s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní urovnání sporu ohledně smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy o online prodeji nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na internetových stránkách platformy nebo na webu Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele). : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).,

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD DOHODY (Týká se OBCHODNÍCH DOHOD ZÁVĚRŮ OD 25. PROSINCE 2014) 
8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 kalendářních dnů od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez vzniklých nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 nařízení. Ke splnění termínu stačí zaslat prohlášení před vypršením jeho platnosti. Prohlášení o odstoupení může být učiněno například:

 • písemně na adresu: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko;
 • v elektronické podobě e-mailem na následující adresu: kontakt@maribella.cz

8.2. Příklad vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a je k dispozici navíc v oddíle 11 nařízení a na webových stránkách internetového obchodu v záložce týkající se odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít formulář šablony, není to však povinné. 8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná:

 • pro smlouvu, podle které prodávající vydává produkt, je povinen převést své vlastnictví (např. kupní smlouva) – převzetím vlastnictví produktu spotřebitelem nebo třetí stranou jím určenou, jiným než dopravcem, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo částech – od převzetí vlastnictví posledního Produktu, šarže nebo části nebo (2), spočívá v pravidelné dodávce Produktů po stanovenou dobu – od převzetí držení prvního z Produktů;
 • u ostatních smluv – ode dne uzavření smlouvy.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neplatnou. 8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které provedl, včetně nákladů na dodání produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z způsobu dodání zvoleného spotřebitelem jiného než nejlevnější běžný způsob doručení v internetovém obchodě). Prodávající uhradí platbu stejným způsobem platby, jaký používá spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem úhrady, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, aby vyzvedl Produkt od samotného spotřebitele, může zadržet vrácení plateb obdržených od spotřebitele, dokud neobdrží Produkt zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže důkaz o svém vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane první. 8.6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, vrátit produkt prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k vyzvednutí, ledaže by prodávající nabídl produkt vyzvednout sám. K dodržení termínu stačí vrátit produkt před vypršením jeho platnosti. Spotřebitel může vrátit Produkt na následující adresu: Grażyńskiego 40 , 43-300 Bielsko-Biała, Polsko. 8.7. Spotřebitel je odpovědný za snižování hodnoty produktu v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje to, co je nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a fungování produktu. 8.8. Možné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:

 • Pokud si zákazník zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější způsob běžného dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vzniknou.
 • Přímé náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.
 • V případě Produktu, který je službou, jejíž plnění – na výslovnou žádost spotřebitele – začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za splněné služby až do odstoupení od smlouvy. Výše platby se počítá úměrně k rozsahu poskytované služby, s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nadměrná, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytované služby.

8.9. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku nemá pro spotřebitele právo na smlouvy:

 • (1) v případě poskytování služeb, pokud prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před začátkem služby informován o tom, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (2) kde cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve kterém je předmětem služby nevlastněný produkt vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve kterém je předmětem služby Produkt, který se rychle zhoršuje nebo má krátkou životnost; (5) ve kterém je předmětem služby Produkt dodávaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání; (6) ve kterém jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání neoddělitelně spojeny s jinými věcmi po dodání; (7) u nichž jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může být uskutečněno až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu; (8) ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby ho prodávající navštívil kvůli neodkladné opravě nebo údržbě; poskytuje-li prodávající jiné služby než ty, které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje jiné výrobky než náhradní díly nezbytné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy v souvislosti s doplňkovými službami nebo výrobky; (9) ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání; (10) pro doručování novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; 11) uzavřené prostřednictvím veřejné dražby; (12) pro poskytování ubytovacích služeb jiných než pro obytné účely, přeprava zboží, půjčovna aut, catering, služby pro volný čas, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytování služby; (13) v případě dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co ho prodávající informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

9. PRODEJ VÝHRADNĚ FYZICKÝM OSOBÁM PRO NEKOMERČNÍ ÚČELY.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v českém jazyce. 10.2. Změna předpisů:

 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu předpisů z důležitých důvodů, tj. Změn zákona; změny platebních a dodacích metod – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto nařízení.
 • V případě uzavření nepřetržitých smluv podle těchto předpisů (např. Poskytování elektronických služeb – účet), pozměněné předpisy zavazují příjemce služeb, pokud jsou požadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] občanského zákoníku, tzn. Že zákazník byl o změnách řádně informován a smlouvu neukončil do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení. V případě, že změna Pravidel povede k zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících poplatků, má Zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy.
 • V případě uzavření jiných smluv, než jsou smlouvy na dobu neurčitou podle těchto předpisů (např. Kupní smlouvy), nebudou mít změny předpisů žádný vliv na nabytá práva příjemců služeb / zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, před datem vstupu v platnost změn předpisů, zejména změny předpisů nebudou ovlivněny. dopad na již zadané nebo podané objednávky a uzavřené, implementované nebo provedené prodejní smlouvy.

10.3. Právo nakládat se zbožím se převádí, když kupující zboží obdrží od kurýra (dopravce). 10.4. Kupující požaduje, aby byl FV vystaven, opraven do FV v elektronické podobě a zaslán elektronicky. 10.5. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (zákon č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů); pro prodejní smlouvy uzavřené do 24. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli – ustanovení zákona o ochraně určitých práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným produktem ze dne 2. března 2000 (Úř. věst. č. 22, položka 271 ze dne ve znění pozdějších předpisů) a zákona o zvláštních podmínkách prodeje spotřebitelů ao změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (zákon č. 141 č. 141, bod 1176, ve znění pozdějších předpisů); pro prodejní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli – ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (zákon č. 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů); a další příslušná ustanovení rozhodného práva.

11. VZOR FORMULÁŘE VÝBĚRU Z SMLOUVY
(PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU ZÁKAZNÍKŮ)

Vzorový formulář
pro odstoupení od smlouvy (tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete od smlouvy odstoupit)

– Adresát: FODYMSKI SP Z.O.O ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko,  maribella.cz,  kontakt@maribella.cz

– Já / My ( *) tímto informuji / informuji (*) o mém / našem odstoupení od kupní smlouvy následujících položek (*) smlouva o dodávce následujících položek (*) smlouva na konkrétní práci zahrnující provedení následujících položek (*) / o poskytnutí následující služby (*)

– Datum uzavření smlouvy ( *) / přijetí (*)

– jméno spotřebitele (spotřebitelů)

– adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zaslán v tištěné podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

12. SOUHLAS S DOPRAVOU FAKTURY V ELEKTRONICKÉ FORMĚ

Každý zákazník kupující nabízené produkty přijímá vystavování a zasílání faktur a opravných faktur v elektronické podobě prodávajícím v souladu s čl. 106n odstavec 1 zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb ( tj . Věstník zákonů z roku 2016, položka 710, ve znění pozdějších předpisů ). Poskytnutím e-mailové adresy přijímáte přijetí faktury v elektronické podobě. Faktury se zasílají na e-mailovou adresu, když zákazník obdrží balíček od kurýra. Faktury nevyžadují razítko ani podpis. Opravné faktury jsou zasílány elektronicky a vyžadují potvrzení o převzetí od kupujícího.

Prodej pouze fyzickým osobám, které nepodnikají.