PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Fodymski Sp. z o.o.
Grażyńskiego 40
43-300 Bielsko-Biała
Polsko
e-mail: kontakt@maribella.cz
NIP: 9372722527

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů (dále jen “platforma ODR”), která je přístupná na adrese https://ec.europa.eu/odr.

 

 

Právní informace týkající se webových stránek Maribella.cz

Veškeré materiály a informace zveřejněné na těchto webových stránkách obchodu (jedná se zejména o: texty, fotografie, technické popisy atd.) jsou předmětem autorských práv a patří výše uvedenému subjektu (dále jen: prodávající) nebo jsou prodávajícím použity se souhlasem jejich vlastníků. Kopírování, šíření nebo veřejné předvádění je možné pouze se souhlasem prodávajícího. Udělený souhlas nelze převést na jiné subjekty a lze jej kdykoli odvolat.

Prodávající neodpovídá za obsah jiných webových stránek, na které jsou na webových stránkách obchodu prodávajícího uvedeny odkazy. V době umístění externích odkazů na naši stránku obchodu jsme na cílové adrese nezaznamenali žádný obsah porušující autorská práva.

Neneseme však odpovědnost za existenci takového obsahu na jiných webových stránkách, protože tyto webové stránky nepředstavují náš obsah a my nepřebíráme žádnou povinnost je kontrolovat nebo sledovat.