Informace pro spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy na dálku

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy jste se stali majiteli věci nebo kdy třetí osoba, která není označena dopravcem a která jste uvedli, se stala součástí věci. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete poslat prohlášení, například:

• písemně na následující adresu: FODYMSKI SP Z.O.O , ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała. • v elektronické podobě e-mailem na následující adresu: kontakt@maribella.cz

Spotřebitel nese náklady na dodání zboží prodávajícímu.

Příklad vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a navíc je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu na kartě „Odstoupení od smlouvy“. Můžete použít vzorový formulář pro výběr , ale není povinný.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy potřebujete pouze zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které jste od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení, než je nejlevnější obvyklý způsob doručení, který nabízíme), a to okamžitě, v každém případě však nejpozději 14 dní ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Vrácení plateb bude provedeno pomocí stejných platebních metod, jaké jste použili v původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám nebudou v souvislosti s touto refundací účtovány žádné poplatky. Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme položku nebo dokud nedostaneme důkaz o jejím odeslání zpět, podle toho, co nastane dříve.

Pokud jste obdrželi položku, zašlete ji zpět nebo nám ji dejte na: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Uzávěrka je dodržena, pokud odešlete položku před 14denním termínem. Budete muset nést přímé náklady na vrácení položky. Jste zodpovědní pouze za snižování hodnoty věcí vyplývajících z jeho používání jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování věci.